LATGA – kas tai yra?

Asociacija LATGA – tai 1990 metais įkurta kolektyvinio administravimo organizacija, kurios tikslas saugoti autorių teises bei užtikrinti gaunamą atlygį už jų atliekamų kūrinių naudojimą viešoje erdvėje.

Laikoma, jog iki 1994 metų kai LR Kultūros ministerija įsteigė Autorinių teisių gynimo skyrių, LATGA viena pati atstovavo intelektualinės nuosavybės interesams valstybėje.

Kita veikla, kuria užsiima LATGA organizacija apart autorinių teisių, kūrėjų priežiūros ir atlyginimo užtikrinimo yra narių veiklos koordinavimas. Užtikrina kuo platesnį autorių kūrinių naudojimą Lietuvoje ir užsienyje bei stabdo autorinių teisių pažeidimus.

Galima plačiau aptarti LATGA veiklos sritis, ypatybes ir istoriją.

Kokiose srityse LATGA gina autorines teises?

 • Muzikos autorių teises
 • Vizualiųjų menų autorių teises
 • Audiovizualinių menų autorių teises
 • Dramos autorių teises
 • Literatūros autorių teises

LATGA Istorija

Kaip jau minėta anksčiau, organizacija LATGA susikūrė praėjus vos keliems mėnesiams po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo.

Grupė autorių sugalvojo įsteigti asociaciją, kuri atstovautų kūrėjų interesus ir spręstų įvairius klausimus susijusius su autorinėmis teisėmis bei skatintų kūrybinę gerovę Lietuvoje.

1990 metais įsteigta organizacija šiuo metu vienija daugiau kaip 5000 autorių visoje Lietuvoje ir užsienyje.

Žemiau pateikiame svarbiausius LATGA istorinius įvykius.

1990 gegužės 29 d. – LATGA įsteigiama. Bendros asociacijos steigimo sutartį pasirašė tuometinės kūrybinės sąjungos esančios Lietuvoje:

 • Lietuvos architektų sąjunga
 • Lietuvos dailininkų sąjunga
 • Lietuvos fotomenininkų sąjunga
 • Lietuvos išradėjų sąjunga
 • Lietuvos kinematografininkų sąjunga
 • Lietuvos kompozitorių sąjunga
 • Lietuvos rašytojų sąjunga
 • Lietuvos tautodailininkų sąjunga
 • Lietuvos žurnalistų sąjunga
 • Lietuvos dizainerių sąjunga
 • Lietuvos teatrų sąjunga
 • Lietuvos mokslininkų sąjunga
 • Lietuvos inžinierių sąjunga

1992 m. liepos mėn. LATGA tampa tarptautinės organizacijos už autorių teisių gynimą CISAC nare.

Iki 1994 m. Asociacija atstovavo valstybės interesus autorinių teisių klausimais, iki kol buvo įsteigtas Kultūros ministerijos Autorių teisių skyrius.

1999 m. gegužės mėn. Lietuvoje yra priimamas pirmas savarankiškas įstatymas, kuris numato autorių teisių gynybą ir administravimą.

2016 m. birželio mėn. LATGA tapo organizacijos BIEM, prižiūrinčios mechaniškai atgaminamų kūrinių autorių teises, nare.

2018 m. gegužės mėn. LATGA tapo SAA, besirūpinančios audiovizualinių kūrinių teisėmis, oficialia nare.

LATGA veikla

Pagal savo principą LATGA yra nevalstybinė, ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas yra administruoti įvairių meninių sričių autorines teises, pasirūpinant, jog teisių turėtojų intelektualinė nuosavybė yra apsaugota, registruoti pažeidimus ir užtikrinti, jog teisių turėtojai gauna atitinkamą atlygį už savo kūrinius.

LATGA administruoja tokias autorių teises:

 • Muzikos kūrinių su tekstu ar be jo atlikimas, skelbimas ar nuoma viešai
 • Muzikos kūrinių su tekstu ar be jo atlikimas audiovizualine forma viešai
 • Audiovizualinių kūrinių atlikimas, skelbimas ar nuoma viešai
 • Literatūros kūrinių transliavimas ar atlikimas viešai
 • Dramos kūrinių skelbimas ar atlikimas viešai
 • Vizualinių kūrinių rodymas, skelbimas ar atgaminimas viešai

LATGA užtikrina jog autoriai gauna atlyginimą už savo kūrinius tokiais atvejais:

 • Atliekant juos viešais tikslais – audiovizualinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atlikimas asmeniniais tikslais.
 • Reprografija – reprografijos būdu atgaminamus autorių kūrinius.
 • Knygų panaudojimas – atlyginimą už knygų ar kitokių leidinių panaudojimą bibliotekose.

LATGA, remdamasi autorinių teisių įstatymais ir sudarytomis sutartimis su autoriais, atlieka tokias organizacines funkcijas:

 • Teikia teises naudoti autorinėmis teisėmis apsaugotus kūrinius
 • Išieško ir renka atlyginimus už kūrinių atlikimą pagal suteiktą licenciją
 • Išmoka atlyginimą autoriams arba jų atstovams
 • Gina autorių teises teisme ar kitose institucijose
 • Konsultuoja autorius jų teisių apsaugos ir jų kūrinių atlikimo klausimais
 • Remia meninius ir kultūrinius projektus
 • Organizuoja renginius, kuriuose edukuoja visuomenę autorinių teisių klausimais.

LATGA vadovybė

Organizacijai nuo pat įkūrimo iki 2012 metų vadovavo Edmundas Vaitekūnas. 2012 metų rudenį pareigas perėmė poetas ir rašytojas Jonas Liniauskas.

Nuo pat organizacijos įsikūrimo keitėsi ir asociacijos prezidentai bei tarybos nariai. Prezdentų pareigas užėmė įvairūs žymūs šalies menininkai, dirbę visų Lietuvos autorių labui.

Per visą istoriją LATGA prezidentais yra buvę šie asmenys:

 • Nuo 1990 iki 1994 – grafikas Bronius Leonavičius
 • Nuo 1994 iki 1996 – kompozitorius prof. Mindaugas Urbaitis
 • Nuo 1996 iki 2000 ir nuo 2008 iki 2012 – literatūros kritikas Valentinas Sventickas
 • Nuo 2000 iki 2007 – kompozitorius Gintaras Sodeika
 • Nuo 2012 iki 2020 – kompozitorius prof. Teisutis Makačinas
 • Nuo 2020 iki dabar – muzikos autorė Raminta Naujanytė-Bjelle

LATGA organizacijos valdymo struktūra

Ją sudaro:

 • Visuotinis narių susirinkimas – šaukiamas 2 kartus per metus. Susirinkimo metu yra renkamas ir organizacijos prezidentas numatytos kadencijos laikotarpiui.
 • LATGA taryba – institucija sudaryta iš 13 organizacijų narių, kurie yra išrenkami 4 metų kadencijai.
 • LATGA etikos komisija – ją sudaro 5 asociacijos nariai, išrenkami Visuotinio narių susirinkimo metu, taip pat 4 metų numatytai kadencijai.
 • LATGA revizijos komisija – sudaroma iš 3 LATGA asociacijos narių, taip pat išrenkamų Visuotinio narių susirinkimo metu.
 • LATGA direktorius – paskiriamas LATGA tarybos, pagrindinis asmuo kuris vadovauja visai LATGA veiklai – įskaitant ir kūrinių atlikimą, atlyginimų parūpinimą, renginių organizavimą ir t.t.

Kokius dokumentus reikia pateikti LATGA verslininkams norintiems transliuoti muziką?

Norint įsigyti licenciją muzikos transliavimui savo versle, būtina su LATGA sudaryti muzikos kūrinių naudojimo sutartį.

Sutarties sudarymui reikalingi šie duomenys:

Įmonės rekvizitai
 • Įmonės pavadinimas
 • Registracijos adresas
 • Įmonės kodas
 • PVM kodas
Įmonės kontaktiniai duomenys
 • Korespondencijos adresas
 • Telefonas
 • Faksas
 • El. Paštas
 • Internetinės svetainės adresas
Sutartį pasirašantis įgaliotas įmonės asmuo
 • Pareigybės
 • Vardas ir Pavardė
 • Įgalinimai (jei pasirašo ne jos vadovas)
Buhalterinė informacija
 • Sąskaitų pristatymo adresas
 • Atsiskaitomosios banko sąskaitos nr.
Bendri duomenys apie verslą
 • Restorano, baro, kavinės ir t.t. Pavadinimas
 • Veiklos adresas
 • Kūrinių naudojimo pradžios data
 • Darbo laikas
 • Patalpų kuriose skambės muzika plotas kv.m.
 • Gyvos muzikos atlikimas kartais per savaitę.
 • Bendrojo naudojimo patalpų plotas kv.m.
 • Garsiakalbių teritorijoje kurioje bus naudojama muzika skaičius.

Pabaigai

Aptarus LATGA, jos veiklą ir istoriją, galima teigti, kad ši organizacija buvo ir yra viena svarbiausių užtikrinant, jog Lietuvos autorių teisės būtų tinkamai administruojamos ir ginamos nuo pat savo įkūrimo.

Įvairūs verslai, norintys savo viešose erdvėse naudoti autorinėmis teisėmis saugomą muziką, privalo gauti atitinkamą licenciją iš LATGA, kuri leistų tai daryti legaliai. Arba pasinaudoti Cherry Music siūloma alternatyva – gauti ir groti LATGA neatstovaujamų autorių muziką.

Auginkite savo verslą

Nedidelė investicija, suteikianti jūsų verslui didelį konkurencinį pranašumą!

0
  0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasGrįžti į parduotuvę